پرینت
گروه انتشارات

سیاستگذاري فعاليت هاي انتشاراتي بر عهده شوراي معاونین پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای است. اين واحد به بررسي، تاييد و چاپ نوشتارهاي علمي پژوهشگران داخل و خارج از سازمان مي پردازد و بدين ترتيب نقشي اساسي را در توسعه علمي كشور دارد. حاصل عملكرد اين واحد انتشار مجله علوم و فنون هسته ای و نیز كتاب هایی در این حوزه می باشد.

 

 

 

هدف

·          مشارکت در توسعه مرزهای دانش هسته ای از طریق نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصان این حوزه

 

 

 

وظیفه

·          وظیفه این گروه انتشار مجله علوم و فنون هسته ای و نیز چاپ و نشر کلیه آثار در حوزه های علوم و فناوری هسته ای می باشد. آثار دریافتی از نویسندگان، مترجمان و مؤلفان در هیئت بررسی مقالات و کتب، قبل از چاپ بررسی و در صورت تصویب به چاپ می رسند.

 

 

 

فرآیندها

·          دریافت اثر(کتاب و مقاله)

·          بررسی و چاپ اثر و انتشار آن بعد از چاپ

·          تدوین آیین نامه و دستور العمل های مربوطه

·          تعیین حق الزحمه و پرداخت آنها 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.