پرینت
کارگروه روابط عمومی

 

كارگروه روابط عمومي كتابخانه مديريت اسناد، مدارك علمي، فاوا و انتشارات، مورخ 1/4/1392 آغاز به کار کرد. اين كارگروه، با هدف تأمين نيازهاي مركز در امور مربوط به روابط عمومي و اطلاع رساني تشكيل گرديده و در راستاي اهداف كلي سازمان و پژوهشگاه فعاليت مي كند.

اعضاي كارگروه با توجه به نظر مديريت مركز از گروه هاي مختلف كتابخانه، انتخاب شده اند و هريك، بسته به تخصص و با همكاري ديگر اعضا، سعي بر ايجاد تغييرات مثبت دارند.

اميد است با تشكيل اين كارگروه و كارگروه هاي مشابه قدمي در زمينه بهينه سازي امور برداشته شود.

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.