پرینت
خبرنامه کتابخانه

خبرنامه پرتو

 

خبرنامه ”پرتو“ خبرنامه داخلی مرکز اطلاعات هسته ای و مدارک علمی می باشد که به صورت فصلنامه منتشر شده و در زمینه تدوین،گردآوری، پردازش و انتشار مطالب علمی و تخصصی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی و رشته های مرتبط با آن فعالیت می نماید.

پيشنهادات و مطالب ارسالي شما خوانندگان گرامي مايه پربار شدن هرچه بيشتر اين نشريه خواهد بود. آدرس پست الكترونيكي جهت ارسال نظرات:

 

lib@aeoi.org.ir

 

 

 ردیف

تاریخ

لینک

1

نشریه پرتو (پاییز 1388)

دانلود

2

نشریه پرتو (بهار 1389)

دانلود

3

نشریه پرتو (تابستان 1389)

دانلود

4

نشریه پرتو (پاییز 1389)

دانلود

5

نشریه پرتو (زمستان 1389)

دانلود

6

نشریه پرتو (بهار 1390)

دانلود

7

نشریه پرتو (تابستان 1390)

دانلود

8

نشریه پرتو (پاییز 1390)

دانلود

9

نشریه پرتو (زمستان 1390)

دانلود

10

نشریه پرتو (تابستان1391)

دانلود

11

نشریه پرتو (تابستان 1392)

دانلود

12

نشریه پرتو (پاییز 1392)

دانلود

13

نشریه پرتو (زمستان 1392)

دانلود

14

نشریه پرتو (بهار 1393)

دانلود

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.