امانت

مراحل اخذ خدمت:

     1- مطالعه راهنمای شرایط امانت

    2- جستجوی اطلاعات کتابشناختی کتاب مورد نظر در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه:

       الف: درصورت موجود بودن کتاب در کتابخانه مرکزی (Location A)، مراجعه به سالن  کتب جهت امانت گرفتن آن

       ب: در صورت موجود بودن کتاب در کتابخانه­های همکار، مراجعه به مسئول امانت کتب و تکمیل فرم درخواست

       ج: در صورت امانت بودن کتاب، مراجعه به سالن کتب و رزرو آن

 

 ♦ توضیحات:

   ـ امانت گیرنده می تواند جهت تمدید مدرک امانتی تا دو مرتبه از طریق تلفن به مسئول امانت مدرک مورد نظر خود را تمدید نماید.

    ـ امانت گیرنده بایستی جهت عودت مدرک آن را حتماًبه مسئول امانت تحویل دهد.

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.