پرینت
پایگاه INIS

ناشر: آژانس بین المللی انرژی اتمی

پوشش موضوعی: علوم و فناوری هسته ای

پوشش زمانی: 1970 تاکنون

زبان: گوناگون

پوشش اطلاعاتی: پایگاه داده کتابشناختی مرجع برای آثار علمی منتشر شده در سطح جهان در زمینه کاربردهای صلح آمیز علوم و فناوری هسته ای می باشد و به صورت بین المللی با کمک اعضای اینیس و دفتر اینیس تدوین می گردد. این پایگاه  بیش از 3 میلیون استناد کتابشناختی و چکیده های مقالات مجلات، گزارشات علمی و فنی، کنفرانس ها، کتاب ها، پروانه های ثبت اختراع ، پایان نامه ها، قوانین ، دستورالعمل ها، استانداردها و مدارک موجود در وب به 63 زبان را پوشش می دهد . تمام رکوردها،  دارای کلیدواژه  بوده و اکثر آن ها چکیده ای به زبان انگلیسی دارند.

نحوه دسترسی: 

1- از طریق پورتال کتابخانه دیجیتال به آدرس زیر:

http://lib.aeoi.ir

2–  از طریق سایت INIS:

http://www.iaea.org/inis/

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.