پرینت
اهداف و وظایف

اهداف:

·         پشتيباني و تأمين نيازهاي پژوهشی و اطلاعاتی اعضای هیأت علمي، پژوهشگران و متخصصان سازمان و پژوهشگاه به منظور توسعه دانش سازمانی

·         ایجاد بستری مناسب جهت تسهیل امر پژوهش در حوزه های علوم و فناوری های هسته ای به منظور حمايت از اهداف سازمان مادر

·         توسعه اشتراک اطلاعات و دانش هسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی

·         هماهنگی و یکپارچه سازی منابع و خدمات سنتی و دیجیتالی کتابخانه

·         مشارکت در توسعه مرزهای دانش هسته ای از طریق نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصان این حوزه

 

وظایف:

·         طراحی و اجرای فرآیندهای نیاز سنجی اطلاعات به منظور شناخت و تامین منابع علمی مناسب و مرتبط با حوزه های پژوهشی کاربران کتابخانه

·         انتخاب و تهیه منابع علمی متناسب با نیازهای کاربران

·         سازماندهی و آماده سازی متمرکز کلیه منابع چاپی و الکترونیکی

·         اشاعه و دسترس پذیر سازی مناسب منابع علمی موجود در کتابخانه

·         راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع علمی

·         برنامه ریزی آموزش های لازم در خصوص ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران

·         ایجاد و نگهداشت مخزن دانش هسته ای در سطح سازمان

·         برنامه ریزی و اقدام در راستای ارتقاء کمی و کیفی منابع علمی و اطلاعاتی مناسب با توجه به بودجه تخصیص داده شده

·         همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در غنی‌سازی پایگاه اینیس (سیستم بین‌المللی اطلاعات هسته‌ای) از طریق مدیریت اطلاعات هسته‌ای منتشرشده در داخل کشور

·         ارتباط و تعامل مستقیم با سایر کتابخانه ها و مراکز علمی به جهت رفع کمبود منابع در حوزه های مرتبط

·         ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی مربوط به کتابخانه

·         تهيه محتوا و روزآمد سازي پورتال كتابخانه

·         بررسي، تاييد و چاپ نوشتارهاي علمي پژوهشگران داخل و خارج از سازمان در حوزه های علوم و فناوری هسته ای

·         توسعه فرهنگ و دانش استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش هسته ای در سطح سازمان

·         پيش بيني ، كنترل و نظارت بر تنظيم بودجه ، تخصيص و صرف هزينه ها  

·         نظارت بر حسن اجراي قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها و دستورالعمل ها

·         پیش بینی نیازهای مرکز در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها

·         گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت ها و میزان استفاده از منابع کتابخانه

·         پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با کتابخانه

·         آموزش کار آموزان و نظارت بر امور کارورزی و نیروی امریه

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.