پرینت
INIS تبلیغات

تبليغات مربوط به سيستم بين المللي اطلاعات هسته اي (اينيس) بصورت مشترك توسط دفتر اينيس واقع در آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين و كشورهاي عضو صورت مي گيرد. هدف از اين تبليغات، افزايش آگاهي در مورد اينيس، معرفي محصولات و خدمات آن و نيز مزاياي بهينه اين پايگاه براي كاربران بالفعل و بالقوه مي باشد. كشورهاي عضو اينيس، مسؤول سازماندهي فعاليت هاي تبليغاتي در كشورشان مي باشند و وظيفه فراهم آوري تبليغات و مواد اطلاعاتي بر عهده دفتر اينيس در آژانس مي باشد.

فعاليت هايي كه هريك از كشورهاي عضو انجام مي دهند عبارتند از :
-   تبليغ و بازاريابي در آژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگر كنفرانس ها ، گردهمايي ها ،   سمپوزيم ها و نمايشگاه ها از طريق نمايش پيوسته و يا بر روي لوح فشرده
-   انتشار مقاله در مجله هاي حرفه اي
-   تبليغ اينيس در مجله هاي تخصصي
-   تهيه مواد تبليغاتي براي ميزبان ها 
-   آماده سازي و توزيع بروشورها ، اوراق اطلاعاتي ، لوح هاي فشرده نمايشي و ديگر ابزار  تبليغاتي
-   مدخل هاي منتشر شده اينيس در راهنماها در سرتاسر جهان
 
                
 
 
 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.