لیست تازه های کتاب


<كتابهاي فارسي> اصول صنايع شيميايي
<كتابهاي فارسي> شيمي كوانتومي
<كتابهاي فارسي> ديوان حافظ لسان الغيب (نسخه فريدون ميرزاي تيموري )
<كتابهاي فارسي> واژه نامه شيمي انگليسي - فارسي، فارسي - انگليسي
<كتابهاي فارسي> سياست و فرهنگ روزگار صفوي
<كتابهاي فارسي> فرهنگ تخصصي حسابداري مير
<كتابهاي فارسي> نانو تكنولوژي: آيينه تكنولوژي آفرينش
<كتابهاي فارسي> نانوفناوري و تصفيه آب
<كتابهاي فارسي> راهنماي جامع شيمي معدني 1
<كتابهاي فارسي> آشنائي با ژئوفيزيك
<كتابهاي فارسي> تئوري اختلاط و دستگاه مخلوط كن : اختلاط در سيستم هاي مختلف فازي و محاسبات
<كتابهاي فارسي> تكنولوژي نانو لوله هاي كربني (توليد، تخليص، عاملي سازي و كاربردها)
<كتابهاي فارسي> روشهاي آماري در فيزيك و شيمي
<كتابهاي فارسي> تئوري و مسائل شيمي آلي : 414 مسئله حل شده
<كتابهاي فارسي> زبان تخصصي شيمي
<كتابهاي فارسي> آشنايي با مهندسي شيمي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
<كتابهاي فارسي> دستينه محاسبات مهندسي شيمي
<كتابهاي فارسي> پتروژنز سنگهاي دگرگوني
<كتابهاي فارسي> شيمي عمومي : اصول بنيادي شميي معدني تشكيل پيوندها
<كتابهاي فارسي> تشريح كامل مسايل شيمي فيزيك تاليف آيرا ان. لواين
<كتابهاي فارسي> مجموعه نمونه سوالات چهار گزينه اي دروس حفاظت در برابر اشعه ويژه آموزش دوره هاي مقدماتي
<كتابهاي فارسي> اصول صنايع شيميايي (رشته شيمي )
<كتابهاي فارسي> اصول مكانيك كوانتومي
<كتابهاي فارسي> روش هاي هوشمندانه در سنتز داروهاي جديد
<كتابهاي فارسي> روش هاي تجزيه و آشكارسازي
<كتابهاي فارسي> شاهنامه از دستنويس موزه فلورانس ، محرم 614: گزارش واژگان دشوار و برگردان همه ابيات بفارسي روان
<كتابهاي لاتين> Food plant design
<كتابهاي لاتين> Energy efficiency and management in food processing facilities
<كتابهاي لاتين> Introduction to electrochemistry
<كتابهاي لاتين> Universities Press dictionary of atomic and nuclear physics
<كتابهاي لاتين> Nuclear physics
<كتابهاي لاتين> Gas distribution
<كتابهاي لاتين> Proceedings First International Non-Renewable Energy Sources Congress, Tehran-Iran, December 26-29, 1993
<كتابهاي لاتين> Engineering plastics
<كتابهاي لاتين> Quantitative analysis
<كتابهاي لاتين> Modern physics
<كتابهاي لاتين> Gas conditioning and processing
<كتابهاي لاتين> Iran and nuclear weapons: protracted conflict and proliferation
<كتابهاي لاتين> Websters New World dictionary
<كتابهاي لاتين> Supercritical fluid science and technology
<كتابهاي لاتين> Worked examples in the kinetics and thermodynamics of phase transformations
<كتابهاي لاتين> Fundamentals of analytical chemistry
<كتابهاي لاتين> Artificial neural networks in biological and environmental analysis
<كتابهاي لاتين> Fundamentals of physics
<كتابهاي لاتين> Quantum mechanics: concepts and applications
<كتابهاي لاتين> Modern physical organic chemistry
<كتابهاي لاتين> Physical geology: Earth revealed
<كتابهاي لاتين> Atlas of zeolite framework types
<كتابهاي لاتين> Introductory digital electronics
<كتابهاي لاتين> Harpers illustrated biochemistry
<كتابهاي لاتين> Marchs advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure
<كتابهاي لاتين> Selected papers on the periodic table
<كتابهاي لاتين> Classical electrodynamics
<كتابهاي لاتين> Emerging technologies in NDT : proceedings of the 2nd International Conference on Emerging Technologies in NDT, Athens, Greece, 24-26 May 1999
<كتابهاي لاتين> Nuclear cardiology : guidance on the implementation of SPECT myocardial perfusion imaging
<كتابهاي لاتين> Opportunities for cogeneration with nuclear energy
<كتابهاي لاتين> International safeguards in the design of fuel fabrication plants
<كتابهاي لاتين> Radiotherapy in cancer care: facing the global challenge
<كتابهاي لاتين> Integral pressurized water reactor simulator manual : exercise handbook
<كتابهاي لاتين> The long term storage of radioactive waste : safety and sustainability, a position paper of international experts
<كتابهاي لاتين> Nuclear graphite waste management proceedings : technical committee meeting held in Manchester, United Kingdom, 18-20 October 1999
<كتابهاي لاتين> The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage : explanatory texts
<كتابهاي لاتين> Ensuring robust national nuclear safety systems - institutional strength in depth INSAG-27 : a report by the International Nuclear Safety Group
<كتابهاي لاتين> Managing the financial risk associated with the financing of new nuclear power plant projects
<كتابهاي لاتين> Instrumentation and control systems for advanced small modular reactors
<كتابهاي لاتين> An international peer review of the safety options dossier of the project for disposal of radioactive waste in deep geological formations (Cigeo) : final report of the IAEA International Review Team, November 2016
<كتابهاي لاتين> Nuclear security systems and measures for major public events : implementing guide
<كتابهاي لاتين> Advancing the global implementation of decommissioning and environmental remediation programmes : proceedings of an International Conference held in Madrid, Spain, 23-27 May 2016
<كتابهاي لاتين> Research reactors : safe management and effective utilization : summary of an international conference organized by the International Atomic Energy Agency, Vienna, 16-20 November 2015
<كتابهاي لاتين> Cyclotron based production of technetium-99m
<كتابهاي لاتين> Safety of nuclear fuel reprocessing facilities : specific safety guide
<كتابهاي لاتين> Predisposal management of radioactive waste from nuclear fuel cycle facilities : specific safety guide
<كتابهاي لاتين> Safety of research reactors : specific safety requirements
<كتابهاي لاتين> Leadership and management for safety : general safety requirements
<كتابهاي لاتين> Design of instrumentation and control systems for nuclear power plants : specific safety guide
<كتابهاي لاتين> Safety of nuclear power plants : design
<كتابهاي لاتين> Predisposal management of radioactive waste from nuclear power plants and research reactors
<كتابهاي لاتين> Principles and practice of lasers in otorhinolaryngology and head and neck surgery
<كتابهاي لاتين> Golestanha For test PAYAM
<كتابهاي فارسي> شناخت فناوري هاي نوظهور و مقدمه اي بر شناخت فناوري در سطح خرد و كلان
<كتابهاي فارسي> مهندسي نوآوري: طراحي مسير ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول
<كتابهاي فارسي> آينه ي سادگي ها: سيري در زندگي، مبارزات، معلمي و مديريت شهيد رجائي
<كتابهاي فارسي> سيره سياسي امام علي (ع)
<كتابهاي فارسي> توزيع قدرت الكتريكي
<كتابهاي فارسي> آموزش مقدماتي، كاربردي و سريع نرم افزار Microsoft Project 2016
<كتابهاي لاتين> Magnetic control of tokamak plasmas
<كتابهاي لاتين> Python scripts for Abaqus: learn by example
<كتابهاي لاتين> Atlas of metamorphic rocks and their textures
<كتابهاي فارسي> اصول فيزيك پزشكي هسته اي
<كتابهاي لاتين> Plasma physics and nuclear fusion research
<كتابهاي لاتين> Estuarine research
<كتابهاي لاتين> Engineering flow and heat exchange
<كتابهاي لاتين> Culture of chemistry : the best articles on the human side of 20th-century chemistry from the archives of the Chemical Intelligencer
<كتابهاي لاتين> The soils of Spain
<كتابهاي لاتين> Handbook of food processing equipment
<كتابهاي لاتين> Calixarenes and beyond
<كتابهاي لاتين> Analytical techniques and methods for biomass
<كتابهاي لاتين> Characterization of minerals, metals, and materials 2016 : proceedings of a symposium sponsored by the Materials Characterization Committee of the extraction and processing division of The Minerals, Metals, & Materials Society (TMS), held during TMS 2016 145th Annual Meeting & Exhibition, Nashville, Tennessee, February 14-18, 2016
<كتابهاي لاتين> Spherical and fibrous filler composites
<كتابهاي لاتين> Glass: mechanics and technology
<كتابهاي لاتين> Asymmetric dearomatization reactions
<كتابهاي لاتين> Asymmetric synthesis of non-proteinogenic amino acids
<كتابهاي لاتين> Applied process control : essential methods
<كتابهاي لاتين> Uranium deposits of the world. USA and Latin America
<كتابهاي لاتين> Medical radiological physics
<كتابهاي لاتين> Laser-generated functional nanoparticle bioconjugates : design for application in biomedical science and reproductive biology
<كتابهاي لاتين> Precision livestock farming applications : making sense of sensors to support farm management
<كتابهاي لاتين> Advances in geoscience and remote sensing
<كتابهاي لاتين> Recent advances in nanofabrication techniques and applications
<كتابهاي لاتين> Biodiesel : quality, emissions and by-products
<كتابهاي لاتين> Biodiesel: Feedstocks, Production and Applications
<كتابهاي لاتين> Radiation Effects in Materials
<كتابهاي لاتين> Atmospheric Hazards: Case Studies in Modeling, Communication, and Societal Impacts
<كتابهاي لاتين> Applications of Molecular Spectroscopy to Current Research in the Chemical and Biological Sciences
<كتابهاي لاتين> Advances in Colloid Science
<كتابهاي لاتين> Adhesives: Applications and Properties
<كتابهاي لاتين> Electrochemical biosensors
<كتابهاي لاتين> Plasma harmonics
<كتابهاي لاتين> Nanoimprint biosensors : the fusion of nanofabrication, nanophotonics, and nanobiology
<كتابهاي لاتين> Bio-inspired wettability surfaces : developments in micro- and nanostructures
<كتابهاي لاتين> Bioluminescent microbial biosensors : design, construction, and implementation
<كتابهاي لاتين> Advances in multi-photon processes and spectroscopy. Volume 22
<كتابهاي لاتين> Aptamers: Tools for Nanotherapy and Molecular Imaging
<كتابهاي لاتين> Fundamentals of nuclear pharmacy
<كتابهاي لاتين> Oxford wordpower dictionary
<كتابهاي فارسي> مجموعه سخنراني، پيام و مصاحبه هاي رسانه اي دكتر علي اكبر صالحي (معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتم ايران)، نيمه دوم سال 1395
<كتابهاي لاتين> Applied atomic collision physics
<كتابهاي لاتين> Lasers and holography; an introduction to coherent optics
<كتابهاي لاتين> Science and engineering of casting solidification
<كتابهاي لاتين> Atomic properties in hot plasmas : from levels to superconfigurations
<كتابهاي لاتين> Statistics for chemical and process engineers : a modern approach
<كتابهاي لاتين> Microwave radiation of the ocean-atmosphere : boundary heat and dynamic interaction
<كتابهاي لاتين> Advances in sulphonation techniques : liquid sulphur dioxide as a solvent of sulphur trioxide
<كتابهاي لاتين> Polyolefin compounds and materials fundamentals and industrial applications
<كتابهاي لاتين> Continuous media with microstructure 2
<كتابهاي لاتين> Characterization of minerals, metals, and materials 2016 proceedings of a symposium sponsored by the Materials Characterization Committee of the Extraction and Processing Division of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS 2016, 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, Downtown Nashville, Tennessee, Music City Center
<كتابهاي لاتين> Introduction to crystal growth and characterization
<كتابهاي لاتين> Bioactive carboxylic compound classes : pharmaceuticals and agrochemicals
<كتابهاي لاتين> Optical devices in ophthalmology and optometry technology, design principles and clinical applications
<كتابهاي لاتين> Fringe pattern analysis for optical metrology theory, algorithms, and applications
<كتابهاي لاتين> The fiber bundle model : modeling failure in materials
<كتابهاي لاتين> The physics and engineering of compact quantum dot-based lasers for biophotonics
<كتابهاي لاتين> Handbook of vacuum technology
<كتابهاي لاتين> Crystal growth technology : semiconductors and dielectrics
<كتابهاي لاتين> Mechanics and properties of composed materials and structures
<كتابهاي لاتين> Computational methods for physicists compendium for students
<كتابهاي لاتين> Application of ionic liquids on rare earth green separation and utilization
<كتابهاي لاتين> Atlas of benthic foraminifera from China Seas : the Bohai Sea and the Yellow Sea
<كتابهاي لاتين> Azo polymers : synthesis, functions and applications
<كتابهاي لاتين> Industrial Engineering, Machine Design and Automation (IEMDA 2014) and Computer Science and Application (CCSA 2014) : proceedings of the 2014 Congress on IEMDA 2014 & proceedings of the 2nd Congress on CCSA 2014 : Sanya, Hainan, China, 12-14 Dec 2014
<كتابهاي لاتين> Ultrafast dynamics in molecules, nanostructures and interfaces : selected lectures presented at Symposium on Ultrafast Dynamics of the 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore, 30 June - 5 July 2013
<كتابهاي لاتين> Photonic crystals : principles and applications
<كتابهاي لاتين> Boron and gadolinium neutron capture therapy for cancer treatment
<كتابهاي لاتين> Optical soliton communication using ultra-short pulses
<كتابهاي لاتين> Numerical methods for differential equations, optimization, and technological problems : dedicated to Professor P. Neittaanmaki on his 60th birthday
<كتابهاي لاتين> Power Electronics Converters and Regulators
<كتابهاي لاتين> Materials science and engineering properties
<كتابهاي لاتين> Photonic packaging sourcebook
<كتابهاي فارسي> فيزيك تابشي براي پزشكي هسته اي
<كتابهاي فارسي> بهينه سازي عملكرد راكتورهاي قدرت
<كتابهاي فارسي> اصول و روش هاي توليد انرژي هم جوشي هسته اي
<كتابهاي فارسي> فرهنگ سازماني و تاثير آن بر بهره وري و عملكرد نيروي انساني
<كتابهاي فارسي> به آساني پورتال كتابخانه تان راطراحي كنيد
<كتابهاي فارسي> كاني شناسي سيليكات ها
<كتابهاي فارسي> راهنماي كامل قطعات و مدارات الكترونيك نشلسكي
<كتابهاي فارسي> شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجري
<كتابهاي فارسي> ناسخ التواريخ : زندگاني پيامبر
<كتابهاي فارسي> دانشنامه جنگ و صلح : فرهنگ بزرگ دانشگاهي سياست بين الملل
<كتابهاي فارسي> ترجمه تفسير مجمع البيان
<كتابهاي لاتين> Concepts of modern physics
<كتابهاي لاتين> Local quantum physics: fields, particles, algebras
<كتابهاي لاتين> Handbook of applied surface and colloid chemistry
<كتابهاي لاتين> Solutions to the class 1 and class 2 problems in transport phenomena
<كتابهاي لاتين> Elements of quantum optics
<كتابهاي لاتين> Ion exchange resins
<كتابهاي لاتين> Experimental innovations in surface science: a guide to practical laboratory methods and instruments
<كتابهاي لاتين> Earth system modelling. Volume 3: coupling software and strategies
<كتابهاي لاتين> Earth system modelling. Volume 5: tools for configuring, building and running models
<كتابهاي لاتين> Thermal hydraulics in water-cooled nuclear reactors
<كتابهاي لاتين> Food engineering handbook: food engineering fundamentals
<كتابهاي لاتين> Carbonate sedimentology
<كتابهاي لاتين> VVER reactor: fuel performance, modelling and experimental support: Proceedings of an International Seminar, held in St. Constantine, Varna, Bulgaria, on 7 - 11 November 1994
<كتابهاي لاتين> The essentials of knowledge management
<كتابهاي لاتين> Metal, ceramic and composite materials: selected, peer reviewed papers from the 2015 International Conference on Metal, Ceramic and Composite Materials (ICMCCM-2015), January 24-25, 2015, Shanghai, China
<كتابهاي لاتين> Distillation: the theory
<كتابهاي لاتين> Modern X-ray analysis on single crystals: a practical guide
<كتابهاي لاتين> Fully nonlinear PDEs in real and complex geometry and optics: Cetraro, Italy 2012
<كتابهاي لاتين> Advances in lithium isotope geochemistry
<كتابهاي لاتين> Advances in MALDI and laser-induced soft ionization mass spectrometry
<كتابهاي لاتين> Vibration engineering and technology of machinery: proceedings of VETOMAC X 2014, held at the University of Manchester, UK, September 9-11, 2014
<كتابهاي لاتين> Hermann Haken: from the laser to synergetics: a scientific biography of the early years
<كتابهاي لاتين> Superconductivity: basics and applications to magnets
<كتابهاي لاتين> Advanced photon counting: applications, methods, instrumentation
<كتابهاي لاتين> Advances in nuclear science and technology
<كتابهاي فارسي> خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي
<كتابهاي فارسي> كتابخانه هاي ديجيتال: يكپارچه سازي محتوا و سيستم ها
<كتابهاي لاتين> Discrete-continuum coupling method to simulate highly dynamic multi-scale problems: simulation of laser-induced damage in silica glass
<كتابهاي لاتين> Atlas of material damage
<كتابهاي لاتين> Biocidal polymers
<كتابهاي لاتين> Mechanical, thermal and hygric properties of buildings materials: selected, peer reviewed papers from the 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials, July 23-25, 2014, Zahradky, Czech Republic
<كتابهاي لاتين> Materials science and advanced technologies in manufacturing II: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference on Materials Science and Engineering (ICMSE 2014), December 27-28, 2014, Jiujiang, China
<كتابهاي لاتين> Electron beam pasteurization and complementary food processing technologies
<كتابهاي لاتين> Amino acids, peptides and proteins. Volume 40
<كتابهاي لاتين> Bio-inspired polymers
<كتابهاي لاتين> Amino acids, peptides and proteins. Volume 41
<كتابهاي لاتين> Beamforming: sensor signal processing for defence applications
<كتابهاي لاتين> Birefringent thin films and polarizing elements
<كتابهاي لاتين> Integrated lasers on silicon
<كتابهاي لاتين> Adsorption-dryers for divided solids
<كتابهاي لاتين> An introduction to conductive polymer composites
<كتابهاي لاتين> Vertical and Decline Shaft Sinking: Good Practices in Technique and Technology, International Mining Forum 2015
<كتابهاي لاتين> Ceramic lasers
<كتابهاي لاتين> Materials science and engineering: an introduction
<كتابهاي لاتين> Geotechnical aspects of underground construction in soft ground: proceedings of the eighth International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground (TC204 ISSMGE -- IS-Seoul 2014), Seoul, Korea, 25-27 August 2014
<كتابهاي لاتين> Geological sciences
<كتابهاي لاتين> Minerals
<كتابهاي لاتين> What is energy?
<كتابهاي لاتين> How to set up a laser lab
<كتابهاي لاتين> Field guide to lidar
<كتابهاي لاتين> Femtosecond-laser-assisted LASIK eye surgery and imaging
<كتابهاي لاتين> High-performance liquid chromatography (HPLC): principles, practices and procedures
<كتابهاي لاتين> Combustion: types of reactions, fundamental processes and advanced technologies
<كتابهاي لاتين> Risk assessment for nuclear power plants against natural disasters: probability prediction and disaster prevention infrastructures
<كتابهاي لاتين> Laser ablation: fundamentals, methods and applications
<كتابهاي لاتين> A guided tour of light beams: from lasers to optical knots
<كتابهاي لاتين> Nuclear physics: experimental and theoretical
<كتابهاي لاتين> Rocks
<كتابهاي لاتين> Bacterial nanocellulose: from biotechnology to bio-economy
<كتابهاي لاتين> Integrated design and simulation of chemical processes
<كتابهاي لاتين> Ion exchange membranes: fundamentals and applications
<كتابهاي لاتين> Cabling Part 2: Fiber-Optic Cabling and Components
<كتابهاي لاتين> Introduction to chemical engineering computing
<كتابهاي لاتين> Structure from diffraction methods
<كتابهاي فارسي> ميكروبيولوژي سلولوي
<كتابهاي فارسي> راهنماي جامع ابزار دقيق كاربردي براي اتوماسيون و كنترل فرايند
<كتابهاي فارسي> بيوشيمي
<كتابهاي فارسي> تشريح كامل مسائل كتاب: حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي بر اساس تاليف : جورج ب توماس ، راس ال فيني ...
<كتابهاي فارسي> راهنماي جامع CCniW
<كتابهاي لاتين> Superfuel: thorium, the green energy source for the future
<كتابهاي لاتين> Handbook of liquefied natural gas
<كتابهاي لاتين> Studies in natural products chemistry. Volume 46
<كتابهاي لاتين> Advanced processing and manufacturing technologies for structural and multifunctional materials IV: a collection of papers presented at the 34th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 24-29, 2010, Daytona Beach, Florida
<كتابهاي لاتين> Plasma physics
<كتابهاي لاتين> Nuclear energy as green energy: a content analysis of nuclear energy frames from 1991 to 2008
<كتابهاي لاتين> Nanostructured semiconductor oxides for the next generation of electronics and functional devices: properties and applications
<كتابهاي لاتين> Advances in imaging and electron physics
<كتابهاي لاتين> Applied mathematics: made simple
<كتابهاي لاتين> Analytical gas chromatography
<كتابهاي لاتين> Botanical miracles: chemistry of plants that changed the world
<كتابهاي لاتين> Radiation detectors for medical imaging
صفحه 1 از 78   <قبلی   بعدی>  
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.